ระบบลงทะเบียนการประชุมและสัมมนาวิชาการ

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จัดโดย หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 7 กันยายน 2564 จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์