ระบบลงทะเบียนการประชุมและสัมมนาวิชาการ

 

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

กำหนดการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปี 2566

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม A1 และ A3 ชั้น 11 อาคารไอที สแควร์ (หลักสี่) และผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom

ดำเนินการโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน คณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)

กำหนดการ วันที่ 24-25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom

ดำเนินการโดย หน่วยโภชนบริการ สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023

กำหนดการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023

กำหนดการ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

บรรยาย เรื่อง “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วย KM Road to Excellence with Knowledge Management”

กำหนดการ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

จัดโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist

กำหนดการประชุมวิชาการ วันที่ 18 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

กำหนดการสัมมนา วันที่ 27 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565

(Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

กำหนดการประชุมวิชาการระหว่าง วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

(Nutrition Support in Course Patients) ประจำปี 2565

กำหนดการประชุมวิชาการระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565

ดำเนินการโดย หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality”

กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จัดโดย หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 7 กันยายน 2564 จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์