ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย

Read more

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

  ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021 กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

Read more

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2 จัดโดย หน่วยอายุรศาสตร์ระบบประสาทวิทยา งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเครือข่ายสารสนเทศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Read more

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

  ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021 วันที่ 7 กันยายน 2564 จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancer Registrar Training) รุ่นที่ 1 สำหรับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในเครือข่ายการพัฒนางานมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancer Registrar Training) รุ่นที่ 1 สำหรับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในเครือข่ายการพัฒนางานมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดย ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Read more