หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)”

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)” บรรยายโดย คุณณัฏฐณิชชา อัศวจินดานุกุล นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)”

                วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)” บรรยายโดย คุณภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)”

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)” บรรยายโดย คุณปุณยวีร์ บุญตาม

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)”

                วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)” บรรยายโดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ”

                วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ” บรรยายโดย คุณอนุชา แสงอ่อน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน”

                วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน” บรรยายโดย แพทย์หญิงมรกต สุวรรณาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Quality Conference 2022 : Beyond Excellence with Quality

                วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Quality Conference 2022 : Beyond Excellence with Quality ผ่านระบบ Virtual Conference

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มความเปล่งปลั่งสุขภาพดี”

                วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มความเปล่งปลั่งสุขภาพดี” บรรยายโดย แพทย์หญิงมรกต สุวรรณาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อควบคุมน้ำหนัก”

                วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อควบคุมน้ำหนัก” บรรยายโดย แพทย์หญิงมรกต สุวรรณาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more