การประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist

การประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist   ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist กำหนดการประชุมวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Professional Presenter”

                วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Professional Presenter” บรรยายโดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน และรศ.ดร.พรปภัสสร

Read more

โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล)

โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล) จัดโดย งานอายุรกรรม สายการแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 9

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Motion Graphic”

                วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 10 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Motion Graphic” บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ

  หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด” จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดการอบรม วันที่ 24 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Infographic”

                วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Infographic” บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support in Cancer Patients)

                วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support

Read more

หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)”

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)” บรรยายโดย คุณณัฏฐณิชชา อัศวจินดานุกุล นักจิตวิทยาคลินิก

Read more