หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)”

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)” บรรยายโดย คุณณัฏฐณิชชา อัศวจินดานุกุล นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1 จัดโดย งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ และ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม

Read more

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)   ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 วันที่ 26 กรกฎาคม

Read more

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565   ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)”

                วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)” บรรยายโดย คุณภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)”

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)” บรรยายโดย คุณปุณยวีร์ บุญตาม

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)”

                วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)” บรรยายโดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ”

                วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ” บรรยายโดย คุณอนุชา แสงอ่อน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Pediatric BLS

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Read more