การประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist

การประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist

 

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Hematology Day for Non-Hematologist

กำหนดการประชุมวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

จัดโดย งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หมายเหตุ  เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566