ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์”

📣 📣 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1 ปี ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรม

“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์”

🏢 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

📆 กำหนดการฝึกอบรม

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567

📍สถานที่ฝึกอบรม

• พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายใน ณ ห้องบรรยาย 3D-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

• พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายนอก ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

🚩อัตราค่าลงทะเบียน

• พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายใน จำนวน 40 ท่าน ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

• พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรภายนอก จำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

หมายเหตุ พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับคะแนน CNEU จำนวน 14 หน่วยคะแนน

และประกาศนียบัตรเข้าร่วมการอบรม

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เพื่อใช้ในการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

*** ชี้แจงรายละเอียดของการตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ***

ผู้สมัครที่ทำการชำระเงิน ในระหว่างวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี จะได้รับการยืนยันสถานะการชำระเงินในภายในวันศุกร์

ผู้สมัครที่ทำการชำระเงิน ในระหว่างวันศุกร์ – วันอาทิตย์ จะได้รับการยืนยันการชำระเงินในภายในวันจันทร์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินด้วยตนเองได้ที่

https://ch.cra.ac.th/Training_Registration/search ในวันดังกล่าว

***เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567***