ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 20 ตุลาคม 2565

ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น.

ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565