ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality”

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารหอพักและลานจอดรถ

จำกัดไม่เกิน 40 ท่าน และรับชมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565