หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ

 

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ

“เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด”

จัดโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
กำหนดการอบรม วันที่ 24 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์