ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

หมายเหตุ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2566