กิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023 ครั้งที่ 1

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023

ครั้งที่ 1
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.00 – 21.00 น.

ฟรี! ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
รับสมัครจำนวนจำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566