กิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023 ครั้งที่ 2

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ Chulabhorn Hospital International Webinar (CHIW) 2023

ครั้งที่ 2
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ฟรี! ไม่เก็บค่าลงทะเบียน
รับสมัครจำนวนจำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566