โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing Rehabilitation) แก่ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ (Head and neck cancer)

ขอเชิญชวนทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing Rehabilitation)

แก่ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ (Head and neck cancer)

ภายใต้หัวข้อ “Dysphagia in head and neck cancer patient”

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รูปแบบ Online ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Microsoft Teams

จัดโดย งานทันตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ปิดรับลงทะเบียน !!! เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และจำนวนเกินกว่าที่จะสามารถรองรับได้
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้