หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR ครั้งที่ 2/2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

 

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

รอบที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ