โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem and Application for Breast Cancer Patients

ข้อมูลการเตรียมตัวเข้ารับการอบรม

การแต่งกาย

– แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่เคลื่อนไหวสะดวกทั้ง 2 วัน
การจัดเตรียมอุปกรณ์

– ไม่ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ใดเป็นพิเศษ
สถานที่

– ห้องประชุม VENUS ชั้น 3 โรงแรม Miracle Grand Convention แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
พิกัดสถานที่จัดงานบน Google Maps คลิกที่นี่
สถานที่จอดรถ

– อาคารที่จอดรถของโรงแรม


หมายเหตุ หากท่านใดมีเคสการรักษาที่มีปัญหาข้อไหล่ สามารถเตรียมประเด็นคำถามดังกล่าวมาสอบถามวิทยากรได้

 

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อใช้ในการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ คลิก

2. กำหนดการฝึกอบรม คลิก

3. รายละเอียดโครงการอบรมฯ คลิก