ขอเชิญขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy)

ขอเชิญขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ

เข้าร่วมโครงการอบรม การใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy)

กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มเล็ก 1 – 3 ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จัดโดย งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


หมายเหตุ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น!!

** เปิดลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม **