ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

 

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021
วันที่ 7 กันยายน 2564
จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

หมายเหตุ   เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564