ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

 

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021
กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.
จัดโดย หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

หมายเหตุ   เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564