การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565

(Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

 

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์