กิจกรรมประชุมและสัมมนาวิชาการ

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมวิชาการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ปีงบประมาณ 2565 จัดโดย งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จัดโดย หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 7 กันยายน 2564 จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์