กิจกรรมประชุมและสัมมนาวิชาการ

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565

(Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

(Nutrition Support in Course Patients) ประจำปี 2565

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality”

กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น ดำเนินการโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

กิจกรรมวิชาการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ปีงบประมาณ 2565 จัดโดย งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จัดโดย หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

กำหนดการประชุมวันที่ 7 กันยายน 2564 จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์